Åbninstider og priser

ÅBNINGSTIDER (tilpasses jeres behov):

Mandag - torsdag 6.45 - 16.30

Fredag 6.45-15.45

Hvilket giver mig en arbejdsuge på 48 timer for at tilgodese alle familierne i pasningsordningen - hvert barn må max benytte 46 timer pr. uge i pasningen.

1

Pris og tilskud:

FULDTIDSPLADS (max 46 t.)

Egenbetaling:

 2.048,- kr. pr. måned.

* 7.700,- kr. pr.måned (betaling i 12 mdr.)

- 5.652,- kr. pr måned (tilskud)

Min løn og jeres tilskud er begge dele forudbetalt.

Beløbet (7.700,- kr.) skal være indbetalt på min konto senest den første hverdag i måneden.

Tilskuddet fra kommunen indsættes på din Nem konto.

OBS: Prisen og tilskud reguleres hvert år pr.31/12

2

Ansøgningen skal laves via borger.dk hvor der også er mulighed for at vedhæfte kopi af pasningsaftalen med mere.

Ansøgning om tilskud til privat pasningsordning søges via borger.dk på linket "ansøg om tilskud til privat pasningsordning".

3

- Du er ikke berettiget til tilskud til privat børnepasning, hvis du - eller din ægtefælle - samtidig afholder fuld barsel med det pågældende barn

- Der er ingen økonomisk friplads.

- Der kan søges om søskende tilskud hos kommunen (gives til den billigste plads).

- Egenbetaling og tilskud reguleres hvert år pr.31/12

- Lukket i weekenden, alle helligdage, dagen efter Kr. Himmelfart, grundlovsdag og mellem jul/nytår.


4


Ferie/fridage:

Jeg holder i alt 6 ugers ferie om året + max. 5 dages fri.

Ferieplanen meldes ud i god tid, og fridagene så hurtigt som muligt.

I skal selv sørge for pasningen i min ferie + fridage.

Uddannelsesdage og kurser afholdes udenfor arbejdstiden.

Ved tandlægebesøg eller speciellæge/undersøgelser som ikke kan udføres udenfor arbejdstid tilkaldes vikar.

* Ret Til Ændringer forbeholdes!